Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WYNIKI Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO - 2,5 LETNIE STUDIA PRAWA

mgr Beata Blicharz - 17 Marzec, 2016 - 08:22

Wyniki z egzaminu pisemnego testowego przeprowadzonego w dniu 12 marca 2016 r. - plik

Wyniki z egzaminu pisemnego opisowego (kazusy) przeprowadzonego w dniu 13 marca 2016 r. - plik