Jesteś tutaj

Studia drugiego stopnia

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - studia niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Studia interdyscyplinarne (wspólne) z Uniwersytetem Ekonomicznym

 

LL.M. International and European Law - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

    SPECJALNOŚĆ: International Business Law; Modern Human Rights Law
 

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry NOWE SPECJALNOŚCI !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, GOSPODARKA MIENIEM PUBLICZNYM, DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, GOSPODARKA MIENIEM PUBLICZNYM, DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 spacjalność w języku angielskim  ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (AIO)

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ADMINISTRACJA MIENIA PUBLICZNEGO, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ADMINISTRACJA MIENIA PUBLICZNEGO, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry NOWE SPECJALNOŚCI !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; DORADZTWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO; GOSPODARKA ŚWIATOWA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; DORADZTWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO; GOSPODARKA ŚWIATOWA
Uchwała 2/I/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
Uchwała 107/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Uchwała 155/IX/2018 z dnia 24 wrzesnia 2018 r.
Uchwała 209/X/2018 z dnia 22 październiak 2018
Uchwała 23/II/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Uchwała 27/III/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM : MASTER OF MANAGERIAL ECONOMICS

Uchwała 54/V/2016 z dnia 23 maja 2016 r.
Uchwała 188/XII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.