Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

III miejsce dla naszej absolwentki, w ogólnopolskim konkursie Urzędu Zamówień Publicznych na najlepszą pracę magisterską

inż. Jarosław Krawczyszyn - 9 Styczeń, 2017 - 11:54

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych:

Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych podjęła następujące rozstrzygnięcie:

I nagroda – nie przyznano

II nagroda - Izabella Sobieraj za pracę pt. „Kryteria kwalifikacji wykonawców w prawie Unii Europejskiej (na przykładzie Polski i Niemiec)”; promotor: dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

III nagroda - Justyna Szyszka za pracę pt. „Prawne instrumenty wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych”; promotor: dr Krzysztof Horubski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Link do informacji o rozstrzygnięciu konkursu:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/rozstrzygniecie-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

 

Gratulujemy!