Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Nagroda w ogólnopolskim konkursie naszej absolwentki Ekonomii

mgr inż. Roman Haligowski - 30 Styczeń, 2017 - 06:35

Mamy przyjemność poinformować, że nasza absolwentka Ekonomii zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu UBEZPIECZEŃ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM. Oficjalna informacja:

Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym podjęła następujące rozstrzygnięcie:

I miejsce - jednogłośnie podjęto decyzję o nie przyznaniu I miejsca

II miejsce - Pan Maciej Wikło za pracę p.t. "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce"

III miejsce – Pani Martyna Mikołajek za pracę p.t. "Wycena aktuarialna ubezpieczeń na życie a wysokość składek ubezpieczeniowych" promotor: dr Magdalena Homa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego ze względu na prawidłowy dobór i wykorzystanie dostępnej literatury, nowatorskie podejście do tematu poprzez odniesienie zagadnień aktuarialnych do pracy konkretnych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz próbę realizacji własnych wyliczeń i badań w oparciu o tablice i kwotacje realizowane przez zakłady ubezpieczeń.

Link do informacji o rozstrzygnięciu konkursu: https://www.mentor.pl/staze/?s=2.