Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr kandydatką na eksperta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

inż. Jarosław Krawczyszyn - 30 Styczeń, 2017 - 06:55

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr została zakwalifikowana i wpisana na listę Wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w dziedzinie: Finanse publiczne Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Strategii i Funduszy Europejskich.