Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki rekrutacji Erasmus/Erasmus recruitment results

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 1 Marzec, 2017 - 14:05

Wyniki rekrutacji zamieszczono w oddzielnych plikach poniżej. Zostały wywieszone także w gablocie obok pok. 219A.

The results may be downloaded from below, separately for Law+Administration and for Economics.