Jesteś tutaj

Wyniki rekrutacji Erasmus/Erasmus recruitment results

Wyniki rekrutacji zamieszczono w oddzielnych plikach poniżej. Zostały wywieszone także w gablocie obok pok. 219A.

The results may be downloaded from below, separately for Law+Administration and for Economics.