Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium nr 2 z dnia 9 kwietnia 2017 r.

mgr Irena Krauze-Lisowiec - 10 Kwiecień, 2017 - 01:23

Szanowni Państwo, 

w załączeniu podaję wyniki kolokwium - test nr 2 z dnia 9 kwietnia 2017 r. (grupa 4), ocenę z kolokwium nr 2  z uwzględnieniem uzyskanych plusów oraz przewidywaną ocenę końcową.

Wszelkie ewentualne uwagi i wątpliwości proszę zgłaszać drogą mailową albo osobiście na konsultacjach.  Prace będą dostępne do wglądu w pokoju prowadzącego. Ocenę z kolokwium nr 2 oraz ocenę końcową (jeżeli obliczona średnia ocen nie mieści się w obowiązującej skali ocen) można poprawić najpóźniej do dnia wystawienia ocen w systemie USOS, czyli do dnia 5 czerwca 2017 r.

Poprawienie oceny z kolokwium nr 2 - zakres materiału z semestru letniego, obowiązujący na kolokwium nr 2.

Poprawienie oceny końcowej - zakres materiału z semestru zimowego i letniego, obowiązujący na kolokwium nr 1 i kolokwium nr 2.

Celem poprawienia ww. ocen proszę zgłosić się do prowadzącego (np. drogą mailową) i umówić się na konkretny termin.

 

 

Irena Krauze - Lisowiec