Upadłość konsumencka. Praktyczne aspekty.

Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Instytucie Prawa Cywilnego WPAE  oraz Naukowe Koło Cywilistów zapraszają na otwarty wykład z zakresu postępowania upadłościowego i upadłości konsumenckiej, który odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Sali 2D im. Unii Europejskiej . 
Prelekcję  poprowadzi radca prawny Marta Łukasik.

mgr inż. Roman Haligowski 10.05.2017 9:38