Zespoł do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej

Z przyjemnością informujemy, że dwóch profesorów naszego Wydziału:  Mirosław Sadowski i Janusz Sawicki zostało powołanych w skład
Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie analiz prawnych i projektów rozwiązań legislacyjnych mających na celu zapobieganie przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

 

Gratulujemy!

https://bip.ms.gov.pl/…/dzienni…/2017/download,3361,163.html

mgr inż. Roman Haligowski 4.07.2017 9:28