Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekt Transfer of Prisoners in Europe – wyniki badań

inż. Jarosław Krawczyszyn - 12 luty, 2018 - 10:00
Z przyjemnością informujemy, że zakończył się dwuletni międzynarodowy projekt badawczy Transfer of Prisoners in Europe. Wyniki badań zostały zaprezentowane w dniu 26 stycznia 2018 r. podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia). Ponadto została wydana książka obejmująca raporty krajowe.
Częścią polską projektu kierowała dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska, a w skład zespołu badawczego wchodzili dr Wojciech Jasiński, dr Karolina Kremens i dr Agnieszka Guzewicz.
Podstawowym celem projektu, którego pełna nazwa brzmi „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection”, była ocena, czy aktualne unijne instrumenty prawne oparte na zasadzie wzajemnego uznawania w sprawach karnych chronią odpowiednio prawa podstawowe. W tym celu przeprowadzono analizę implementacji unijnych instrumentów ułatwiających współpracę transgraniczną - dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, przekazywania więźniów oraz nadzorowania kar alternatywnych i środków probacyjnych - oraz ustalono na podstawie badań empirycznych, jak te instrumenty funkcjonują w praktyce w wybranych pięciu państwach członkowskich – Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Włoszech.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.
Strona projektu: http://www.euprisoners.eu/ 
Załączniki: 
Image icon Zdjęcie książki.jpg