Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Jubileusz Prof. Jana Jeżewskiego

mgr inż. Roman Haligowski - 15 Czerwiec, 2018 - 12:36

W dniu 28 maja 2018 r. w Oratorium Marianum odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin Profesora Jana Jeżewskiego – emerytowanego Profesora Naszego Wydziału, a obecnie Profesora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, komparatysty par excellence i wybitnego znawcy francuskiego prawa administracyjnego. 
Laudacje na cześć Jubilata wygłosili w kolejności: Jego Magnificencja Prorektor UWr Prof. Rafał Wojciechowski, Dziekan Naszego Wydziału Prof. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ Prof. Marian Kallas, Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych UWr Prof. Tadeusz Kocowski, Kierownik Zakładu Nauki Administracji UWr Prof. Jerzy Korczak, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracyjnej UŁ Prof. Zofia Duniewska oraz emerytowany Profesor Naszego Wydziału Adam Błaś.
We wszystkich mowach, ale również w całej atmosferze Jubileuszu był wyraźnie odczuwalny szacunek dla wiedzy i autorytetu Profesora Jana Jeżewskiego oraz wdzięczność za Jego nieocenione wsparcie naukowe i życzliwość, jaką zawsze bezwarunkowo darzy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Jak ujął to w swym wystąpieniu Prof. Rafał Wojciechowski: „To dziwne, że można być tak mądrym i miłym jednocześnie”.W dowód wdzięczności oraz uznania dla osiągnięć naukowych Profesora Jana Jeżewskiego została mu wręczona Księga Jubileuszowa: Cywilizacja administracji publicznej, dostępna pod adresem:
http://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=89600

Fotorelacja z Jubileuszu jest dostępna pod adresem:
https://photos.app.goo.gl/XtEhg8rB3Sepgk853