Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

STYPENDIUM RZĄDOWE DLA CUDZOZIEMCÓW

mgr inż. Roman Haligowski - 18 Czerwiec, 2018 - 12:58

Zgodnie z nowymi przepisami –  stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden  dzień.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania  stypendium w lipcu jest złożenie stosownego oświadczenia (do pobrania poniżej),  w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r.  Oświadczenie można przesłać mailowo na adres: beata.skrzeczewskaatuwr.edu.pl w formie skanu, złożyć osobiście w Dziale Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1, gmach główny UWr, pok. 127, I piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.30 lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dział Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

W przypadku pobytu w Polsce w lipcu br., lecz niezłożenia oświadczenia w terminie do 22 czerwca br., stypendium będzie mogło być wypłacone we wrześniu lub październiku br. po złożeniu stosownego oświadczenia. Oświadczenie w formie mailowej lub pocztowej może być przesłane w każdym czasie, natomiast osobiste złożenie w Dziale Spraw Studenckich będzie możliwe jedynie w terminie do dnia 20 lipca oraz od 20 sierpnia br.

link: https://uni.wroc.pl/studenci-cudzoziemcy/