Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

język obcy dla prawników - dodatkowe testy kwalifikacyjne - także z języka hiszpańskiego!!!

dr Agnieszka Malicka - 3 luty, 2015 - 14:00

ZAPRASZAM DO UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKA OBCEGO DLA PRAWNIKÓW

organizowanych przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych

PLANOWANE JEST URUCHOMIENIE KURSU Z PRAWNICZEGO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO -

osoby chętne do uczestniczenia w tych zajęciach zapraszam na test kwalifikacyjny!

 

DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY NA KURSY JĘZYKA OBCEGO DLA PRAWNIKÓW

(PRAWNICZY JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI ORAZ HISZPAŃSKI)

dla studentów dziennych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV

odbędzie się  w ŚRODĘ, 25.02. 2015 o godz. 17.00 w sali 1D (sala UNII EUROPEJSKIEJ, BUDYNEK D)

 

zgłoszenia na test kwalifikacyjny proszę przesyłać mailem na adres:

pnpjoatprawo.uni.wroc.pl   do dnia 25.02.2015

w treści maila należy podać:

imię, nazwisko, numer albumu, rok i tryb studiów oraz wybrany język:

(np. Jan Iksiński, 1111111, II SSP, język angielski)

 

Uwaga! Ważne informacje dla kandydatów:

- na test kwalifikacyjny mogą zgłaszać się wyłącznie studenci stacjonarnych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV,

- posiadane certyfikaty i świadectwa znajomości języka nie zwalniają z testu kwalifikacyjnego,

- do każdej grupy językowej przyjęte zostanie maksymalnie 25 osób, które najlepiej napisały test kwalifikacyjny,

- w przypadku zbyt małej liczby studentów, którzy zdadzą test z danego języka, kurs nie zostanie uruchomiony,

- możliwość wykorzystania zaliczenia z kursu języka obcego dla prawników jako zaliczenia przedmiotu do wyboru nie dotyczy studentów I i II roku, którzy w roku akademickim 2014/15 rozpoczną kurs