Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PROTOKÓŁ SĄDU KONKURSOWEGO NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

inż. Jarosław Krawczyszyn - 4 Grudzień, 2018 - 06:01

Laureaci, którzy zdobyli I miejsca mogą zamieścić swoją pracę on-line w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej.
W sprawie podpisania umowy prosimy o kontakt z p. mgr. Krzysztofem Mruszczakiem, kierownikiem Oddziału Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji  w Bibliotece WPAE UWr
krzysztof.mruszczakatuwr.edu.pl   tel. 71/375-2057