Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

W II Kongresie Praw Obywatelskich udział wzięły dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr Karolina Kremens oraz dr Anna Śledzińska-Simon.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 21 Grudzień, 2018 - 12:01
II Kongres Praw Obywatelskich organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich odbył się w Warszawie w dniach 14-15 grudnia 2018 r.

W Kongresie udział wzięły:
 
dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska - Warsztat: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-7-warsztat-wniosek-o-wydanie-orzeczenia-w-trybie-prejudycjalnym-do-trybuna%C5%82u-sprawiedliwo%C5%9Bci
 
dr Karolina Kremens - Sesja 23: Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-23-prokurator-jako-gwarant-interesu-publicznego-praktyka-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-blok

dr Anna Śledzińska-Simon - Sesja 8: Nacjonalizm, patriotyzm, tożsamość konstytucyjna i prawa człowieka
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-8-nacjonalizm-patriotyzm-to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87-konstytucyjna-i-prawa-cz%C5%82owieka-blok-b-15

Pełny zapis dyskusji panelowej jest dostępny tutaj. https://www.youtube.com/watch?v=vycuU4mzVAU&t=1167s