Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rusza rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

mgr inż. Roman Haligowski - 18 luty, 2015 - 07:34

Rusza rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej! Chcesz sprawdzić swoją wiedzę w praktyce? Dołącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania. I. Przebieg rekrutacji.

1) Pierwszy etap rekrutacji trwa od 15 do 22 lutego* i polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza: https://docs.google.com/forms/d/1o2-K_ML23dIpSUVqvI931kgxLFdSvYZnXGBVxOkcHrY/viewform?usp=send_form

2) Drugi etap odbędzie się w siedzibie UPP (ul. Więzienna 10/12 drzwi po prawo od wejścia do budynku C) i będzie polegał na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w dniach 24, 25 i 26 lutego*.

Kryteria rekrutacji**: - rok studiów (co najmniej trzeci), - średnia ocen z wybranych przedmiotów, - rozmowa kwalifikacyjna.

II. Informacje ogólne.

Klienci mogą korzystać z naszych usług na kilka sposobów, które różnicują również sposób naszej pracy:

1. Sekcja dyżurów w siedzibie Poradni. Trwają 1,5h co tydzień dla każdego członka Poradni, który wybrał tę możliwość. Do Poradni zgłaszają się klienci i na podstawie rozmowy z członkiem Poradni sporządzany jest stan faktyczny, do którego ten sam członek sporządza Poradę.

2. Sekcja listowa. Do UPP wysyłane są listy od Klientów, którzy nie mogą zjawić się osobiście, bądź z zakładów karnych. Na podstawie stanu faktycznego zawartego w liście członek sekcji listowej sporządza poradę.

3. Sekcja Street Law "Zakłady Karne". Członkowie tej sekcji co tydzień spotykają się z osadzonymi w zakładzie karnym, którym udzielają porad.

4. Sekcja porad konsumenckich w biurze Rzecznika Konsumentów. Jest to nowa sekcja, która skupia się w całości na problemach związanych z prawem konsumenckim. Pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do pozostałych sekcji.

5. Projekt Street Law "Licea Ogólnokształcące". Projekt ten zajmuje się spotkaniami z licealistami z województwa dolnośląskiego, które przyjmują charakter wykładowy i polegają na przybliżeniu licealistom podstawowych instytucji prawnych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę pisać na adres pmdobrowolskiatgmail.com. POWODZENIA!!!

*UWAGA: Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów. **UWAGA nr 2: Jeżeli w przeszłości nie udało Ci się przejść procesu rekrutacyjnego do UPP, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować ponownie!