Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW - DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY NA KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO

dr Agnieszka Malicka - 15 luty, 2019 - 10:17

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW - DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY NA KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO
dr Agnieszka Malicka - 15 luty, 2019 - 11:17
W poniedziałek 25.02.2019 o godz. 17.30 w sali 401C odbędzie się dodatkowy test kwalifikacyjny na kursy języka obcego dla prawników rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/19 w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych. Test kwalifikacyjny obejmuje ogólną znajomość wybranego języka obcego.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego, które z różnych powodów nie przystąpiły do testu kwalifikacyjnego w dniu 14.01.2019 proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: pnpjoatuwr.edu.pl do dnia 24.02.2019. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer albumu oraz rok i tryb studiów, a także wybrany język.

W kursach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku prawo (tryb dzienny i wieczorowy) z lat I-IV.

Kursy rozpoczynają się w semestrze letnim 2018/19 i trwają 3 semestry (łącznie 180 godzin zajęć). Udział w kursach jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin oferowanych przez SPNJO.

UWAGA: DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY PRZEPROWADZONY ZOSTANIE WYŁĄCZNIE Z JĘZYKÓW: NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO.

W GRUPACH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UTWORZONYCH PO TEŚCIE Z 14.01.2019 NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ NIE ZGŁASZAĆ SIĘ NA JĘZYK ANGIELSKI.