Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO - ZAKTUALIZOWANE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

dr Agnieszka Malicka - 4 Czerwiec, 2019 - 08:42

Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego została zakończona!

Spotkanie organizacyjne dla osób przyjętych do SPN (potwierdzenie przesłane mailem 15.10.2019) odbędzie się w najbliższy czwartek, 17.10.2019 o godz. 17.00 w sali 404C (wejście ul. Więzienna 8/12). Proszę o obecność wszystkich na spotkaniu!

Zajęcia SPN rozpoczynają się w najbliższy weekend, tj. 18 i 19.10.2019. Plan zajęć na semestr zimowy został przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia drogą mailową; jest także załączony do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań lub watpliwości dotyczących wyników rekrutacji proszę kontaktować się z dr Agnieszką Malicką agnieszka.malickaatuwr.edu.pl

____________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O REKRUTACJI 2019/20

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa Wrocław – Berlin rozpoczyna rekrutację do Szkoły Prawa Niemieckiego, działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników  (DPJV e.V) z siedzibą w Berlinie.
 
O przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się studenci WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków prawo, administracja i ekonomia) oraz doktoranci WPAE.
Warunkiem przyjęcia do SPN jest co najmniej dobra znajomość języka niemieckiego!
 
Kandydaci powinni w terminie do 15.10.2019 złożyć w sekretariacie Dziekana WPAE UWr. (budynek A, pok. nr 8) następujące dokumenty:
 
-   list motywacyjny ze zdjęciem
-   życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia akademickie, np. udział w konferencjach naukowych, seminariach, kołach naukowych, pobyt na stypendium zagranicznym itp.- w języku niemieckim lub polskim)
-   zaświadczenie o znajomości języka  niemieckiego (w przypadku braku odpowiedniego zaświadczenia – oświadczenie kandydata o znajomości języka niemieckiego)
-   zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o średniej ocenie z dotychczasowego  przebiegu studiów
-   wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem RODO (plik do pobrania jako załącznik do tego ogłoszenia, zob. poniżej)
 
Dodatkowo o przyjęcie do Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się zainteresowane osoby, które nie są studentami lub doktorantami WPAE UWr. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach SPN na zasadzie odpłatności za uczestnictwo.
Opłata za 4 semestry nauki wynosi 1000,- Euro i może zostać uiszczona w dwóch ratach po 500,- Euro (dowód wpłaty całej kwoty lub pierwszej raty w Euro lub równowartości w PLN wg kursu banku z dnia dokonania przelewu należy załączyć do dokumentów rekrutacyjnych; koszty przelewu bankowego ponosi kandydat!). Wpłaty należy dokonać na następujące konto bankowe:
 
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50 137 Wrocław
 
Konto w Euro: Santander Bank Polska S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
nr konta: PL 65 1090 2398 0000 0001 1365 5931; kod Swift: WBK PPL PP
 
Konto w PLN: Santander Bank Polska S.A., ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
nr konta: 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849; kod Swift: WBK PPL PP
 
Należy zaznaczyć  tytuł wpłaty: 8-28-160 opłata za uczestnictwo w Szkole Prawa Niemieckiego oraz imię i nazwisko kandydata
 
Dla osób, które nie są studentami lub doktorantami WPAE przewidziane jest 10 miejsc.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
  
INFORMACJI O  REKRUTACJI UDZIELA DR AGNIESZKA MALICKA w godzinach konsultacji (podane na stronie pracownika)
Dodatkowe informacje o Szkole Prawa Niemieckiego znajdują się na stronie: http://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132;