Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

XVII edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2019

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Czerwiec, 2019 - 08:21

Termin składania prac: 16 października 2019 r.

Urząd Patentowy RP ogłasza XVII edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac: 16 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019 r.

Prace należy dostarczyć na adres: 
Urząd Patentowy RP 
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
pokój 419 

z dopiskiem „konkurs na pracę”

WIĘCEJ INFORMACJI LINK