Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Szczegóły immatrykulacji w roku akademickim 2019/2020

Wiktoria Jabłońska - 11 Wrzesień, 2019 - 08:15

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI  I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PROF. DR HAB. KAROL KICZKA ma zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020, immatrykulację i spotkanie organizacyjne studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych.

Uroczystość odbędzie się  30 września 2019 r. (poniedziałek) w sali 3D III piętro Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  ul. Uniwersytecka 7-10

Godziny trwania uroczystości dla danych kierunków:
08:15 – 10:30 - PRAWO, studia jednolite magisterskie;
10:30 – 12:30 - ADMINISTRACJA, studia pierwszego stopnia; EKONOMIA, studia pierwszego stopnia;
12:30 – 14:30 - ADMINISTRACJA, studia drugiego stopnia; EKONOMIA, studia drugiego stopnia;

___

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI  I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PROF. DR HAB. KAROL KICZKA ma zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020, immatrykulację i spotkanie organizacyjne studentów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych.

Uroczystość odbędzie się  12 października 2019 r. (sobota) Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  ul. Uniwersytecka 7-10.

Godziny trwania uroczystości dla danych kierunków:
09:00 – 12:00 - w sali 1 D I piętro: PRAWO, studia jednolite magisterskie; KRYMINOLOGIA, studia pierwszego stopnia;
10:00 – 13:00 - w sali 3 D III piętro: ADMINISTRACJA, studia pierwszego i drugiego stopnia; EKONOMIA, studia pierwszego i drugiego stopnia;