Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów studiów prawa

Wiktoria Jabłońska - 1 Październik, 2019 - 06:27

Rusza rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów studiów prawa.

Jeżeli chcesz:
- mieć styczność z prawem w praktyce,
- nauczyć się sporządzania opinii prawnych,
- odbyć w Poradni PRAKTYKĘ OBOWIĄZKOWĄ,
- być członkiem najliczniejszego studenckiego koła naukowego na WPAiE
…dołącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania.

I. Przebieg rekrutacji.
1) Pierwszy etap rekrutacji trwa do dnia 13 października, do godz 24.00 i polega na wypełnieniu formularza:
https://forms.gle/DajNQeC7HZnRWi636.
2) Drugi etap odbędzie się w siedzibie UPP (ul. Więzienna 10/12 drzwi po prawej od wejścia do budynku C) i będzie polegał na odbyciu rozmów kwalifikacyjnych w dniach od 8 do 13 października*.

II. Kryteria rekrutacji.
- rok studiów prawa (co najmniej trzeci; NIEZALEŻNIE OD TRYBU STUDIÓW!),
- średnia ocen z toku studiów,
- rozmowa kwalifikacyjna.

III. Informacje ogólne.
Klienci mogą korzystać z naszych usług na kilka sposobów, które różnicują również sposób naszej pracy:
- Sekcja dyżurów w siedzibie Poradni: Każdy członek, który wybrał tę sekcję, pełni raz w tygodniu dyżur w siedzibie UPP, trwający 1,5 h. W trakcie dyżuru przeprowadza rozmowy z Klientami i na podstawie ich oświadczeń ustala stan faktyczny sprawy. Następnie samodzielnie sporządza poradę prawną konsultując ją z pracownikiem wydziału.
- Sekcja - Street Law: "Zakłady Karne": Członkowie tej sekcji co tydzień spotykają się z osadzonymi w zakładzie karnym. Na podstawie rozmów z osadzonymi Klientami ustalają stan faktyczny sprawy, a następnie sporządzają poradę prawną.
- Sekcja porad konsumenckich w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Udzielanie porad prawnych w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na jednorazowym bądź kilkukrotnym udaniu się do siedziby Rzecznika. Rzecznik przydziela konkretne sprawy członkom Poradni indywidualnie. Następnie sporządza się poradę prawną dla klientów Rzecznika. Jest to sekcja subsydiarna względem pozostałych.
- Projekt Street Law "Licea Ogólnokształcące": Projekt ten polega na organizowaniu spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Przybierają one kształt warsztatów, wykładów bądź symulacji rozpraw sądowych.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, proszę pisać na adres: rekrutacjauppatgmail.com.

POWODZENIA!!!

*UWAGA: Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów.