Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja o wcześniejszej letniej sesji egzaminacyjnej dla ostatnich roczników

Wiktoria Jabłońska - 13 Listopad, 2020 - 13:38

Uprzejmie informujemy, że za zgodą władz rektorskich na poniżej wymienionych kierunkach studiów:

prawo, jednolite magisterskie, studia stacjonarne – 5 rok; prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (wieczorowe) – 5 rok; prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (zaoczne) – 5 rok; BBA., I stopień, studia stacjonarne – 3 rok; LLM, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok; administracja, I stopień, studia stacjonarne – 3 rok; administracja, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok; AIO, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok; administracja, I stopień, studia niestacjonarne – 3 rok; administracja, II stopień, studia niestacjonarne – 2 rok; ekonomia, I stopień, studia stacjonarne – 3 rok; ekonomia, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok; MME, II stopień, studia stacjonarne – 2 rok; ekonomia, I stopień, studia niestacjonarne – 3 rok; ekonomia, II stopień, studia niestacjonarne – 2 rok; kryminologia - 3 rok; wprowadzamy wcześniejszą, letnią sesję egzaminacyjną w roku akademickim 2019/20  w następujących terminach:

sesja egzaminacyjna                  04.05- 17.05.2020 r.

sesja poprawkowa                     18.05-31.05.2020 r.      

Planowane pierwsze terminy egzaminów  dyplomowych  do dnia 21.06.2020 r.

Informujemy, że uroczystość zakończenia studiów w roku akademickim 2019/20 odbędzie się w pierwszej połowie lipca 2020 r.