Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Mgr Katarzyna Maria Zoń w gronie członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Wiktoria Jabłońska - 19 Listopad, 2019 - 12:41

Uprzejmie informujemy, że podczas otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbywającego się w dniu Święta Nauki Wrocławskiej – 15 listopada 2019 r., mgr Katarzyna Maria Zoń włączona została w poczet członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów. 
 
Akademia jest ciałem doradczym ds. nauki Prezydenta Wrocławia. Udziela rekomendacji w Studenckim Programie Stypendialnym (stypendia dla doktorantów), w programie Visiting Professors (wizyty cenionych badaczy we Wrocławiu) oraz w programie Mozart (partnerstwo nauki i biznesu). Członkami Akademii są naukowcy oraz artyści reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Podejmowana współpraca w ramach interdyscyplinarnych badań o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim pozwala realizować ideę jedności wiedzy.
 
Mgr Katarzyna Maria Zoń jest pracownikiem Instytutu Prawa Cywilnego (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego), a także współpracownikiem w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki.
 
Serdecznie gratulujemy.