Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wydarzenie naukowe poświęcone wolności wyboru oraz prawu do informacji w erze mediów społecznościowych

Wiktoria Jabłońska - 27 Listopad, 2019 - 13:47

[ENG. BELOW]
 
Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE UWr oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na wydarzenie naukowe poświęcone wolności wyboru oraz prawu do informacji w erze mediów społecznościowych, które odbędzie się dnia
3 grudnia 2019 r.
na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr
Sala im. Witolda Świdy, I piętro, bud. D. (ul. Uniwersytecka 7-10)

Program
10.00-11.30 Seminarium eksperckie (w języku polskim)

"Wolność wyboru a media społecznościowe"

Otwarcie dr Anna Śledzińska-Simon, Uniwersytet Wrocławski
 
dr Martyna Bildziukiewicz, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, East StratCom

Dezinformacja w Unii Europejskiej

dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Propaganda obliczeniowa jako zagrożenie dla ustroju RP

Tomasz Gąsior, ekspert ds. finansowania polityki
Nowe technologie a zmiany w polskim prawie wyborczym
 
dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ
Kampania wyborcza w mediach społecznościowych

moderacja dr hab. Ryszard Balicki, Uniwersytet Wrocławski

11.30-12.00 przerwa kawowa
 
12.00-14.00 Projekcja filmu z serii Human Rights Watch Docs "Wojna informacyjna. Rosja kontra Zachód(with English subtitles)

oraz debata (w języku angielskim), w której udział wezmą

dr Martyna Bildziukiewicz, Europejska Służba Działań Zewnetrznych, East StratCom
 
Tom Wagenmakers, Wydział Nauk Społecznych, UWr
 
Katarzyna Sumisławska, Przedstawicielstwo KE w Polsce
 
moderacja dr Olga Hałub-Kowalczyk, UWr
 
Invitation
The Chair of Constitutional Law WPAiE UWr and the Regional Representation of the European Commission in Poland
invites you to a scientific event on freedom of choice and the right to information in the era of social media, which will take place on
3 December 2019 at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Warsaw Witold Świda Hall, 1st floor, D. building (ul. Uniwersytecka 7-10).
The Programme
10.00-11.30 Expert seminar (in Polish)
"Freedom of choice and social media."
Opening Dr Anna Śledzińska-Simon, UWr
Dr. Martyna Bildziukiewicz, European External Action Service, East StratCom Disinformation in the European Union
 dr hab. Michał Bernaczyk, prof. UWr
Computational propaganda as a threat to the political system of the Republic of Poland
Tomasz Gąsior, Policy Financing Expert
New technologies and changes in the Polish electoral law
 dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ
 Election campaign in social media
moderation dr hab. Ryszard Balicki, University of Wrocław
 
11.30-12.00 coffee break
 
12.00-14.00 The screening of the film in the Human Rights Watch Docs series "Inside the Russian Info War Machine" (with English subtitles)
and the debate (in English) with
 Dr. Martyna Bildziukiewicz, European External Action Service, East StratCom
Tom Wagenmakers, Department of Social Sciences, UWr.
Katarzyna Sumisławska, EC Representation in Poland
Monica Bertino, Department of Law Administration and Economics, UWr
moderation dr. Olga Hałub-Kowalczyk, UWr