Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Spotkanie informacyjne nt. studiów doktoranckich na European University Institute we Florencji

Wiktoria Jabłońska - 3 Styczeń, 2020 - 10:29

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące studiów doktoranckich na European University Institute (Europejski Instytut Uniwersytecki) we Florencji. Uczelnia ta jest międzynarodową instytucją akademicką oferującą m.in. prestiżowy anglojęzyczny program studiów doktoranckich, pozwalający na prowadzenie badań naukowych pod okiem wiodących profesorów nauk społecznych z całego świata. Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznacza maksymalnie 10 stypendiów finansujących studia polskich doktorantów.

Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego, przebiegu i specyfiki studiów doktoranckich oraz możliwości oferowanych przez EUI. Uczestnicy otrzymają również podstawowe informacje na temat programu LL.M. oraz programu podoktorskiego w Instytucie.

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godz. 13.15 w sali 2.04 w budynku D Wydzuału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie poprowadzi Maciej Krogel - absolwent prawa na UWr, obecnie doktorant na Wydziale Prawa na EUI.