Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Cykl seminariów "Przyroda w regulacjach prawnych UE i międzynarodowych"

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Marzec, 2015 - 07:55

Serdecznie zapraszamy na cykl seminariów związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody, które poprowadzone zostaną przez doktorantów na Wydziale. Każdy z prowadzących specjalizuje się w innej dziedzinie, lecz każdy zajmie się tym wycinkiem z tej dziedziny, który relewantny jest dla ochrony przyrody, tak istotnej w dzisiejszych czasach. 

 

1. mgr Tomasz Gawliczek

Doktorant w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego, aplikant radcowski w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, przygotowuje swoją dysertację z zakresu karnoprawnej ochrony znaków towarowych

 

Tytuł seminarium: "Nowe odmiany roślin w unijnym systemie ochrony praw własności intelektualnej"

Termin i miejsce: czwartek (12.03), godz. 16:00, sala 407A

 

2. mgr Maja Zając

Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, przygotowuje swoją dysertację w zakresie międzynarodowego prawa morza

 

Tytuł seminarium: "Ochrona środowiska morskiego w międzynarodowym prawie morza"

Termin i miejsce: poniedziałek (16.03), godz. 15:15, sala 101C

 

3. mgr Łukasz Stępkowski

Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, aplikant adwokacki, przygotowuje swoją dysertację w zakresie prawa UE

 

Tytuł seminarium: "Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 a ochrona praw jednostki"

Termin i miejsce: wtorek (31.03), godz. 12:00, sala 2.05D