Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW semestr letni 2020 - PODZIAŁ NA GRUPY I ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE + numery sal

dr Agnieszka Malicka - 5 luty, 2020 - 11:53

Szanowni Państwo,
w załącznikach znajdziecie Państwo listę osób przyjętych na kursy prawniczego języka angielskiego i niemieckiego wraz z podziałem na grupy zajęciowe z języka angielskiego

Do 2 grup z języka angielskiego przyjęte zostały osoby, które uzyskały co najmniej 45 punktów. 

Do grupy na język niemiecki przyjęte zostały osoby, które uzyskały co najmniej 25 punktów.

Zajęcia organizacyjne na których ustalone zostaną terminy zajęć w poszczególnych grupach na cały semestr odbędą się w następujących terminach:

język angielski - mgr Marta Ciesiul, czwartek, 27.02.2020, godz. 18.45, sala 308A
język angielski - mgr Ewelina Sznajderska, czwartek, 27.02.2020, godz. 18.45, sala 309A
jezyk niemiecki - dr Agnieszka Malicka, wtorek, 3.03.2020, godz. 17.00, sala 501B

Informacja o ewentualnym uruchomieniu grupy z języka francuskiego i hiszapńskiego dostępna będzie po dodatkowym teście kwalifikacyjnym, który odbędzie się 28.02.2020; https://prawo.uni.wroc.pl/node/41343

Proszę o obecność na zajęciach organizacyjnych!

WAŻNE! Osoby, które zostały przyjęte do grupy, ale z jakiegoś powodu rezygnują z podjęcia nauki na kursach proszę o przesłanie informacji o rezygnacji na adres mailowy kierownika PNPJO (agnieszka.malickaatuwr.edu.pl) najpóźniej do dnia zajęć organizacyjnych.