Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka naszego Wydziału, pani Katarzyna Kabzińska, zdobyła wyróżnienie w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Adam Kaczyński - 11 Marzec, 2020 - 07:32

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka naszego Wydziału, pani Katarzyna Kabzińska, zdobyła wyróżnienie w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów. Nagrodzona praca zatytułowana Zaufanie klientów do usług bankowości elektronicznej w świetle badań ankietowych została napisana pod kierunkiem dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr.

Serdeczne gratulacje !!!