Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Biuro Obsługi Studenta oraz Dziekanat będą ZAMKNIĘTE

mgr Beata Blicharz - 11 Marzec, 2020 - 20:27

Studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,

uprzejmie informujemy, że w dniach 12 marca - 24 maja 2020 r. Biuro Obsługi Studenta oraz Dziekanat będą ZAMKNIĘTE

W wyżej wymienionych terminach wszystkie wnioski, które student wyśle ze studenckiego adresu mailowego będą rozpatrywane jak dokumenty złożone w formie papierowej.

Kontakt telefoniczny  i mailowy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30

Koordynator kierunku Prawo i Kryminologia
mgr Dorota Kantczak 713752334 dorota.kantczakatuwr.edu.pl

Studia Stacjonarne Prawa, jednolite magisterskie
1 rok 
mgr Wioletta Bujna  713752334 wioletta.bujnaatuwr.edu.pl
2 rok
Jolanta Domagała 713752312 jolanta.domagalaatuwr.edu.pl
3 rok
mgr Ewa Augustyn 
713752312 ewa.augustynatuwr.edu.pl
4 rok 
mgr Alina Opielińska 713752266 alina.opielinskaatuwr.edu.pl
5 rok 
mgr Anna Król 713752334 anna.krolatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Prawa (zaoczne), jednolite magisterskie
1 rok 
mgr Alina Opielińska 713752266 alina.opielinskaatuwr.edu.pl
2 rok
mgr Anna Król 713752334 anna.krolatuwr.edu.pl
3 rok
Maria Załustowicz 713752266 maria.zalustowiczatuwr.edu.pl
4 rok 
Jolanta Domagała 713752312 jolanta.domagalaatuwr.edu.pl
5 rok 
Anna Jędrzejewska 713752825 anna.jedrzejewska2atuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Prawa (wieczorowe), jednolite magisterskie
1 rok 
mgr Ewa Augustyn  713752312 ewa.augustynatuwr.edu.pl
2 rok
mgr Agnieszka Fijałkowska-Chwałek  713752959 agnieszka.fijalkowskaatuwr.edu.pl
3 rok
Anna Jędrzejewska 713752825 anna.jedrzejewska2atuwr.edu.pl
4 rok 
Anna Jędrzejewska 713752825 anna.jedrzejewska2atuwr.edu.pl
5 rok 
mgr Ewa Augustyn  713752312 ewa.augustynatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Kryminologii, I stopień
1 rok
2 rok 
mgr  Agnieszka Fijałkowska- Chwałek agnieszka.fijalkowskaatuwr.edu.pl
Maria Załustowicz maria.zalustowiczatuwr.edu.pl
713752959
713752266
3 rok 
mgr Wioletta Bujna  713752334 wioletta.bujnaatuwr.edu.pl

Koordynator kierunku Administracja i Ekonomia
mgr Dagmara Zielińska 713752301 dagmara.zielinskaatuwr.edu.pl

Studia Stacjonarne Administracji, I stopień
1 rok 
mgr Agnieszka Czechowicz 713752301 agnieszka.czechowiczatuwr.edu.pl
2 rok 
mgr Justyna Pachlińska 713752347 justyna.pachlinskaatuwr.edu.pl
3 rok  
mgr Ewelina Kalemba  713752122 ewelina.kalembaatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Administracji, I stopień
1 rok 
mgr Agnieszka Czechowicz 713752301 agnieszka.czechowiczatuwr.edu.pl
2 rok 
mgr Agnieszka Czechowicz 713752301 agnieszka.czechowiczatuwr.edu.pl
3 rok  
mgr Ewelina Kalemba  713752122 ewelina.kalembaatuwr.edu.pl

Studia Stacjonarne Administracji, II stopień
1 rok 
mgr Justyna Pachlińska 713752347 justyna.pachlinskaatuwr.edu.pl
2 rok 
mgr Agnieszka Czechowicz 713752301 agnieszka.czechowiczatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Administracji, II stopień
1 rok 
inż. Joanna Bogdańska-Podstawska 713752925 joanna.bogdanska-podstawskaatuwr.edu.pl
2 rok 
mgr Ewelina Kalemba  713752122 ewelina.kalembaatuwr.edu.pl

Studia Stacjonarne Ekonomii, I stopień
1 rok 
mgr Julita Wiśniewska 713752899 julita.wisniewskaatuwr.edu.pl
2 rok 
inż. Joanna Bogdańska-Podstawska 713752925 joanna.bogdanska-podstawskaatuwr.edu.pl
3 rok  
mgr Julita Wiśniewska 713752899 julita.wisniewskaatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Ekonomii, I stopień
1 rok 
inż. Joanna Bogdańska-Podstawska 713752925 joanna.bogdanska-podstawskaatuwr.edu.pl
2 rok 
mgr Julita Wiśniewska 713752899 julita.wisniewskaatuwr.edu.pl
3 rok  
mgr Julita Wiśniewska 713752899 julita.wisniewskaatuwr.edu.pl

Studia Stacjonarne Ekonomii, II stopień
1 rok 
Elżbieta Jędrasiak 713752722 elzbieta.jedrasiakatuwr.edu.pl
2 rok 
Elżbieta Jędrasiak 713752722 elzbieta.jedrasiakatuwr.edu.pl

Studia Niestacjonarne Ekonomii, II stopień
1 rok 
Elżbieta Jędrasiak 713752722 elzbieta.jedrasiakatuwr.edu.pl
2 rok 
Elżbieta Jędrasiak 713752722 elzbieta.jedrasiakatuwr.edu.pl

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (AIO), II stopień
BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BBA), I stopień
MASTER MANAGERIAL ECONOMICS (MME), II stopień
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (LLM), II stopień
ERASMUS tylko studenci przyjeżdżający (only incoming students) 
mgr Małgorzata Guzek 713752925 malgorzata.guzekatuwr.edu.pl
mgr Agata Młyńczyk 713752347 agata.mlynczykatuwr.edu.pl

WINDYKACJA
inz. Joanna Bogdańska-Podstawska 713752925 joanna.bogdanska-podstawskaatuwr.edu.pl