Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r.

Karol Greinert - 14 Marzec, 2020 - 14:22

Zarządzenie nr 5/2020
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie dalszych szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 29/2020 Rektora UWr z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów, w tym: studiach doktoranckich, Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, prowadzone są w formie e-learningu do odwołania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Karol Kiczka
DZIEKAN