Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Prof. dr hab. Karola Kiczki

Karol Greinert - 14 Marzec, 2020 - 13:32

Szanowni Państwo,
 
w związku z właściwymi, powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa oraz w szczególności z:
a) Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego,
b) Zarządzeniem nr 4/2020 i 5/2020 Dziekana WPAE UWr z dnia 12.03.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na WPAE UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, z dniem 14 marca br. (sobota) odwołuje się wszystkie wydarzenia, zaplanowane na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w tym zwłaszcza związane z:

  1. egzaminami dyplomowymi studentów;
  2. postępowaniami habilitacyjnymi, przewodami doktorskimi (tj. obrony, komisje, egzaminy i inne czynności);
  3. posiedzeniami Rady Wydziału i Rady Dyscyplin Naukowych. 
  4. O nowych ustaleniach będziemy informować Państwa w terminie późniejszym.

 
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan