Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

WYROK Dot. sprawy skargi Uniwersytetu Wrocławskiego na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Adam Kaczyński - 17 Marzec, 2020 - 13:30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 13 stycznia 2020 r., uchylił decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 26 marca 2018 r., odmawiającą przyznania Radzie naszego Wydziału uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Władze dziekańskie będą podejmować dalsze działania w celu uzyskania uprawnień do doktoryzowania w ramach dyscypliny naukowej ekonomia i finanse na WPAE – Uniwersytecie Wrocławskim.