Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Adam Kaczyński - 28 Maj, 2020 - 12:56
ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

o sposobie zgłaszania przez nauczycieli akademickich

kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla

Nauczycieli Akademickich

Kandydatury nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich można zgłaszać:

- na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Prawa,

Administracji i Ekonomii: marek.lesniak@uwr.edu.pl do dnia 2.06.2020 r. (drugiego czerwca

dwa tysiące dwudziestego roku) do godziny 13:00 (trzynastej) lub

- osobiście w dniu 2.06.2020 r. (drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku),

wtorek, w godz. 11:00 - 13:00 (od jedenastej do trzynastej) w pokoju numer 117 budynku A,

I piętro, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, które

odbędzie się w dniu 8.06.2020 r. (ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku)

na Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, po posiedzeniu elekcyjnym Kolegium Elektorów

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie wyboru kandydata na

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, spośród zgłoszonych

kandydatów zostanie wybranych dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich

do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, w tym co

najmniej jeden zatrudniony na stanowisku profesora.

Informuję, że kandydatem do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich nie może być

nauczyciel akademicki:

1) pełniący funkcję: Rektora; prorektora; dziekana; prodziekana; przewodniczącego rady naukowej dyscypliny;

kierownika kolegium szkoły doktorskiej; dyrektora instytutu; kierownika katedry;

2) ukarany karą dyscyplinarną orzeczoną prawomocnym orzeczeniem.

Rektor oraz osoba pełniąca funkcję Rektora nie mogą być członkiem komisji dyscyplinarnej w okresie 4 lat od

zaprzestania pełnienia tej funkcji.

dr hab. Marek Leśniak

przewodniczący Komisji Wyborczej

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii