Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA ADMINISTRACJI I EKONOMII

Adam Kaczyński - 28 Maj, 2020 - 13:03
ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA

NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA ADMINISTRACJI I EKONOMII

Komisja Wyborcza Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii podaje harmonogram czynności

związanych z postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata na Dziekana Wydziału Prawa,

Administracji i Ekonomii:

1. 2.06.2020 r. (drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) wtorek, w godz. 11:00 -

13:00 (od jedenastej do trzynastej) w pokoju numer 117 budynku „A”, I piętro, Wydziału Prawa,

Administracji i Ekonomii – nastąpi przyjmowanie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej

Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii:

a) zgłoszeń wstępnych kandydatów na Dziekana;

b) zgody na kandydowanie i oświadczeń wstępnych kandydatów na Dziekana o spełnieniu

wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego (formularz stanowi Załącznik Nr 9 do

zarządzenia Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r.);

c) oświadczeń lustracyjnych albo informacji lustracyjnych wstępnych kandydatów na Dziekana.

2. 5.06.2020 r. (piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) piątek, początek o godz. 10:00

(dziesiątej) w sali im. A. Mycielskiego budynku „D”, III piętro, Wydziału Prawa, Administracji i

Ekonomii, rozpocznie się wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja

wstępnych kandydatów (kandydata) na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Szczegółowe informacje o dostępności udziału w przebiegu wydziałowej debaty wyborczej

uwzględniające wymagania służące przestrzeganiu przepisów wyznaczających nakazy i zakazy

związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zostaną podane w osobnym

Komunikacie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału, Prawa Administracji i Ekonomii.

3. 8.06.2020 r. (ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) poniedziałek, początek o godz.

10:00 (dziesiątej) na Stadionie Wrocław, al. Śląska 1, rozpocznie się posiedzenie elekcyjne

Kolegium Elektorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie wyboru kandydata na

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Informacje dotyczące organizacji posiedzenia

elekcyjnego uwzględniające wymagania służące przestrzeganiu przepisów wyznaczających nakazy

i zakazy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz inne kwestie

organizacyjne zostaną podane w osobnym Komunikacie Przewodniczącego Komisji Wyborczej

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

dr hab. Marek Leśniak

przewodniczący Komisji Wyborczej

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii