Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty

Adam Kaczyński - 12 Sierpień, 2020 - 09:19
KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2020 r. 
 
w sprawie dni wolnych od pracy w 2020 roku w Uniwersytecie Wrocławskim  w zamian za święta przypadające w soboty 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) ustalam następujące dni wolne od pracy w Uniwersytecie Wrocławskim w zamian za święta przypadające w soboty: 
 
14 sierpnia 2020 r. (piątek) – w zamian za 15 sierpnia 2020 r., 24 grudnia 2020 r. (czwartek) –w zamian za 26 grudnia 2020 r. 
 
 
Za powyższe dni pracownikom przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
 
 prof. dr hab. Adam Jezierski REKTOR