Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych i plan zajęć na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Adam Kaczyński - 14 Wrzesień, 2020 - 15:35

Link do Planu Zajęć na rok 2020/21

Szanowni Państwo,
w załączeniu - uprzejmie przesyłam Komunikat w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, który jest uzupełnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji ogólnouniwersyteckich i państwowych.

Przesyłam również Zarządzenia Rektora UWr nr 116/2020 i 118/2020 oraz Regulamin studiów.
Uprzejmie informuję, że plany zajęć na semestr zimowy 2020/2021 zostały ogłoszone w dniu dzisiejszym (14.09.2020 r.).
 
Z poważaniem
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan

Komunikat Rektora UWr z 19 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2.

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji dydaktyki na WPAE w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021