Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych i plan zajęć na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Adam Kaczyński - 14 Wrzesień, 2020 - 15:35

Link do Planu Zajęć na rok 2020/21

Szanowni Państwo,
w załączeniu - uprzejmie przesyłam Komunikat w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, który jest uzupełnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji ogólnouniwersyteckich i państwowych.

Przesyłam również Zarządzenia Rektora UWr nr 116/2020 i 118/2020 oraz Regulamin studiów.
Uprzejmie informuję, że plany zajęć na semestr zimowy 2020/2021 zostały ogłoszone w dniu dzisiejszym (14.09.2020 r.).
 
Z poważaniem
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan