Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Harmonogram wydawania legitymacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w roku akademickim 2020/2021

Adam Kaczyński - 25 Wrzesień, 2020 - 16:27

Harmonogram wydawania legitymacji

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

w roku akademickim 2020/2021

Legitymacje studenckie będą wydawane w holu budynku D

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/21 składają elektronicznie ślubowanie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z podstawowymi dokumentami związanymi z procesem kształcenia. Oba dokumenty są dostępne do złożenia po zalogowaniu się do USOSweba na konto studenta, a ich złożenie jest podstawą dla Dziekanatu do wydania legitymacji studenta.

Legitymacje otrzymają osoby, które dokonały opłaty w IRK oraz złożyły ślubowanie i oświadczenie w wersji elektronicznej

STUDIA STACJONARNE PRAWA - 30.09.2020 r.

hol, budynek D, okienko 1 (wejście od ul. Uniwersyteckiej 7/10)

godz. 9:00 grupa ćwiczeniowa 1 i 2

godz. 10:00 grupa ćwiczeniowa 3 i 4

godz. 11:00 grupa ćwiczeniowa 5 i 6

STUDIA STACJONARNE ADMINISTRACJI, I STOPIEŃ - 30.09.2020 r.

hol, budynek D, okienko 3 (wejście od ul. Kuźniczej)

godz. 9:00 grupa ćwiczeniowa 1 i 2

godz. 10:00 grupa ćwiczeniowa 3 i 4

godz. 11:00 grupa ćwiczeniowa 5 i 6

STUDIA STACJONARNE EKONOMIA, I STOPIEŃ - 30.09.2020 r.

hol, budynek D, okienko 1 (wejście od ul. Uniwersyteckiej 7/10)

godz. 12:00 grupa ćwiczeniowa 1 i 2

godz. 13:00 grupa ćwiczeniowa 3 i 4

godz. 14:00 grupa ćwiczeniowa 5

STUDIA STACJONARNE BBA, CJ, I STOPIEŃ - 30.09.2020 r.

hol, budynek D, okienko 3 (wejście od ul. Kuźniczej)

godz. 12:00 kierunek BB.A BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

godz. 13:00 kierunek CRIMINAL JUSTICE

STUDIA STACJONARNE EKONOMIA, II STOPIEŃ - 5.10.2020 r.

hol, budynek D, okienko 1 (wejście od ul. Uniwersyteckiej 7/10)

godz. 11:30 grupa ćwiczeniowa 1 i 2

godz. 10:00 grupa ćwiczeniowa 3 i 4

STUDIA STACJONARNE ADMINISTRACJA, II STOPIEŃ - 5.10.2020 r.

hol, budynek D, okienko 1 (wejście od ul. Uniwersyteckiej 7/10)

godz. 14:00 grupa ćwiczeniowa 3 i 4

godz. 15:00 grupa ćwiczeniowa 1 i 2

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH LEGITYMACJE OTRZYMAJĄ PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI, CZYLI NA POCZĄTKU LISTOPADA 2020