Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ruszyła rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów prawa.

Adam Kaczyński - 6 Październik, 2020 - 11:01

Ruszyła rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów prawa.
Jeżeli chcesz:
- mieć styczność z prawem w praktyce,
- nauczyć się sporządzania opinii prawnych,
- odbyć w Poradni PRAKTYKĘ OBOWIĄZKOWĄ,
- być członkiem jednego z najliczniejszych kół naukowych na WPAiE,
…dołącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania.
Przebieg rekrutacji:
Etap I: wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego do 11 października 2020 r. do godz. 23:59* dostępnego tutaj: https://bit.ly/2Gr5qmZ
Etap II: odbycie rozmowy rekrutacyjnej z Zarządem UPP za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w domenie uwr.edu.pl w dniach 12-16 października 2020 r.*
*UWAGA: Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów.
Kryteria rekrutacji:
- III – V rok studiów prawa, niezależnie od trybu;
- średnia ocen z egzaminów zdawanych w toku studiów;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja ogólne:
W bieżącym semestrze roku akademickiego 2020/21 Poradnia będzie działać – w zależności od panujących warunków epidemicznych – w następującej formie:
- Sekcja dyżurów w siedzibie Poradni:
Każdy członek, który wybrał tę sekcję, pełni raz w tygodniu dyżur w siedzibie UPP, trwający 1,5 h. W trakcie dyżuru przeprowadza rozmowy z Klientami i na podstawie ich oświadczeń ustala stan faktyczny sprawy. Następnie samodzielnie sporządza poradę prawną konsultując ją z pracownikiem Wydziału.
- Sekcja Street Law: "Zakłady Karne": Członkowie tej sekcji co tydzień spotykają się z osadzonymi w zakładzie karnym. Na podstawie rozmów z osadzonymi Klientami ustalają stan faktyczny sprawy, a następnie sporządzają poradę prawną.
- Sekcja porad konsumenckich w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów: Udzielanie porad prawnych w biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów polega na jednorazowym bądź kilkukrotnym udaniu się do siedziby Rzecznika. Rzecznik przydziela konkretne sprawy członkom Poradni indywidualnie. Następnie sporządza się poradę prawną dla klientów Rzecznika. Jest to sekcja subsydiarna względem pozostałych.
- Projekt Street Law "Licea Ogólnokształcące": Projekt ten polega na organizowaniu spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Przybierają one kształt warsztatów, wykładów bądź symulacji rozpraw sądowych.