Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2020 r. Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne ...

Adam Kaczyński - 27 Listopad, 2020 - 07:57
KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne (łącznie z zajęciami zaliczeniowymi, kolokwiami itp.), do końca semestru zimowego oraz wszystkie egzaminy w sesji zimowej (łącznie z egzaminami poprawkowymi) 2020/2021, odbywać się będą tylko w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office (tj. Teams i Forms) lub platformy e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W formie zdalnej przeprowadzane będą także konsultacje dla studentów. Informacja co do formy prowadzenia zajęć w semestrze letnim 2020/2021 zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki.

D Z I E K A N
prof. dr hab. Karol Kiczka