Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Erasmus+ Rekrutacja 2021

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 25 Styczeń, 2021 - 13:25

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wtorek, 2 marca 2021 r. przez MS Teams. Początek rozmów: godz. 9:30. Harmonogram rozmów zostanie podany do wiadomości pod koniec lutego 2021.
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 25 lutego 2021 r.,  wysyłając w JEDNYM mailu  na adres: rekrutacja.erasmusatprawo.uni.wroc.pl ponumerowane załączniki w formacie pdf:
Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów      
List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu
wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) do każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni.
zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy, albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
CV (tabelaryczne)
Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej
potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (fakultatywnie),W tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz państwo uczelni pierwszego wyboru (np. Janina Kowalska, Prawo III, Austria;
Karol Nowak, Administracja (I) II rok, Litwa)