Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uprzejmie informujemy, że p. dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr został powołany na Wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Adam Kaczyński - 26 Styczeń, 2021 - 10:44