Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Mgr Dominik Delczyk nowym przewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich

Adam Kaczyński - 27 Styczeń, 2021 - 09:38

Doktorant z Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAE UWr mgr Dominik Delczyk dnia 25 stycznia 2021 r. został wybrany nowym przewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich. Do zadań PDUWu należy m.in. reprezentowanie środowiska wrocławskich doktorantów, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących doktorantów, występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów władzy publicznej, współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów, organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych, popularyzacja nauki oraz propagowanie interdyscyplinarności projektów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach prac doktorskich. Magister Dominik Delczyk jest również Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałowej Rady Doktorantów WPAE. Prowadzi badania naukowe dotyczące przymusowego wykupu akcji. Oprócz naszego doktoranta do zarządu PDUW zostali wybrani również: jako wiceprzewodniczący lek. Stanisław Supplitt z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz jako sekretarz mgr Kamila Chrobot będąca doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych oraz studentką prawa na WPAE.