Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Adam Kaczyński - 11 luty, 2021 - 15:33

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 r. w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znalazły się kolejne dwa czasopisma Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

„Prawo Mediów Elektronicznych” pod redakcją prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego – 20 punktów.
PME jest recenzowanym czasopismem, które publikuje oryginalne artykuły z zakresu prawa nowych technologii. Wydawca: C.H. Beck.
https://pme.uni.wroc.pl/

„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” („Вроцлавсько-львівський юридичний збірник”) pod redakcją prof. dr. hab. Macieja Marszała – 20 punktów.
Zamierzeniem „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest propagowanie kultury prawnej Polski i Ukrainy oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami naukowymi – Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
https://wuwr.pl/wlzp