Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Możliwość uzyskiwania nieodpłatnych porad prawnych - informacja o działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Adam Kaczyński - 12 luty, 2021 - 17:16
Szanowni Państwo
    Uprzejmie informujemy o możliwości uzyskiwania nieodpłatnych porad prawnych z Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej określanej jako Poradnia) - obecnie możliwe jest uzyskiwanie takich porad prawnych drogą mailową (poprzez mail Poradni: upp@uwr.edu.pl), jak również korespondencji listowej (adres korespondencyjny Poradni: Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław).  

     Działalność Poradni polega przede wszystkim na tym, że studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod opieką nauczycieli akademickich ww. Wydziału przygotowują nieodpłatnie porady prawne dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową ich potrzebują, a nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych adwokata czy radcy prawnego.  

     W ramach Poradni opracowywane są porady prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego (m.in. spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, w tym umów), rodzinnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji itd.), lokalowego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, karnego i innych. 

      W razie potrzeby uzyskania porady prawnej należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy. Aktualizowane informacje o działalności Poradni, w tym regulaminy udzielania porad prawnych i formularze zgłoszenia sprawy do Poradni, znajdują się na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/poradnia 

      Zapraszamy! 

Uniwersytecka Poradnia Prawna  
działająca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław 
upp@uwr.edu.pl