Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pan mgr Maciej Gajos - doktorant Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr – uzyskał główną nagrodę w konkursie „International competition for young academics and scholars for academic articles in the fields of international, EU, and comparative law”

Adam Kaczyński - 19 Marzec, 2021 - 14:18

Uprzejmie informujemy, że
Pan mgr Maciej Gajos - doktorant Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr
– uzyskał główną nagrodę w konkursie  „International competition for young academics and scholars for academic articles in the fields of international, EU, and comparative law” za artykuł pt. Facebook in Myanmar: the challenges and promises of applying the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights to a social media company. Konkurs był organizowany przez redakcję czasopisma PWPM – Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (dwujęzyczne recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Gratulujemy Zwycięzcy oraz jego Promotorowi – prof. Arturowi Kozłowskiemu!
Link z oficjalnym ogłoszeniem wyników, to: https://europeistyka.uj.edu.pl/projekty/wydawnicze/pwpm