Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Współpraca naszego Wydziału z Państwową Strażą Pożarną.

Adam Kaczyński - 9 Kwiecień, 2021 - 08:12
W dniu 8 kwietnia br. odbyło się spotkanie mające na celu wytyczenie dalszych kierunków rozwijanej od wielu lat współpracy Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli: nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan WPAE i prof. dr hab. Tadeusz Kocowski – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych WPAE. Było to kolejne spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego. Pragniemy podkreślić, że zadaniem Zespołu jest m.in. przygotowanie projektu spójnego sytemu bezpieczeństwa, opartego o strukturę administracji publicznej wraz z określeniem zadań dla poszczególnych poziomów administracji i zasobów ratowniczych (służby, inspekcje, straże, pogotowia, wolontariat).