Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

W dniu 12 kwietnia br. odbyła się w formie elektronicznej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zamówienia publiczne w społecznej gospodarce rynkowej"

Adam Kaczyński - 14 Kwiecień, 2021 - 12:19

W dniu 12 kwietnia br. odbyła się w formie elektronicznej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zamówienia publiczne w społecznej gospodarce rynkowej", zorganizowana przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego działający na naszym Wydziale, we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Kołem Naukowym Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Kołem Naukowym Prawa Górniczego. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów, które dotyczyły aktualnych problemów prawa zamówień publicznych, w szczególności związanych z wejściem w życie w 2021 r. nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami tworzenia i stosowania regulacji PZP. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników - zarówno członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni, jak też przedstawicieli praktyki rynku zamówień publicznych. Konferencja wpisuje się w trójstronną współpracę Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UWr, Katedry Prawa Gospodarczego UEWr i Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych UEK, w ramach której w przyszłości planowana jest organizacja kolejnych konferencji poświęconych prawu zamówień publicznych.