Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Katedra Postępowania Karnego zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych związaniem swojej przyszłości naukowej z procedurą karną na spotkanie online, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 na platformie Teams

Adam Kaczyński - 11 Maj, 2021 - 13:33
Katedra Postępowania Karnego zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych związaniem swojej przyszłości naukowej z procedurą karną na spotkanie online, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 na platformie Teams - link poniżej. W czasie spotkania pracownicy i doktoranci Katedry odpowiedzą na wszystkie pytania, rozwieją wątpliwości i ujawnią tajniki pracy naukowej, świata grantów i wyjazdów badawczych, a nawet łączenia praktyki prawniczej z karierą naukową. Wszystkich zainteresowanych pisaniem doktoratu lub prac dyplomowych w Katedrze Postępowania Karnego serdecznie zapraszamy!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM3YmZlOGQtMjBhNC00ZmMzLWE0MzktODNlYjdjYzMyYTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22b34e6551-1571-4750-89ac-a2f2fc6c14cd%22%7d