Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowego Programu PEPP!

Adam Kaczyński - 14 Maj, 2021 - 08:37
Program PEPP jest adresowany przede wszystkim do doktorantów i absolwentów wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w Programie, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.

W ramach edycji 2021/2022 Programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), odbędą się cztery zjazdy, kolejno w: Münster, Katowicach, Cambridge oraz Walencji. Daty zjazdów a także dalsze informacje dotyczące organizacji PEPP w roku akademickim 2021/2022, znajdą Państwo w załączniku.

Zgłoszenia do udziału w edycji 2021/2022 PEPP należy nadsyłać do 15 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.maron@us.edu.pl z tytułem “Aplikacja PEPP”.

Koordynatorem PEPP odpowiedzialnym za organizację oraz kwalifikację uczestników do programu z WPiA UJ, WPiA UŚ, WPAiE UWr jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

Osoba do kontaktu: dr Małgorzata Pohl-Michałek, malgorzata.pohl-michalek@gmail.com

Więcej informacji na temat PEPP, sięgnij na stronę www.pepp-home.eu

Procedura aplikacyjna do Programu:
 • I. Przygotuj i prześlij na podany wyżej adres następujące dokumenty:
  • 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo;
  • 2. Życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego;
  • 3. List motywacyjny;
  • 4. List polecający od Opiekuna naukowego (w przypadku osób niebędących uczestnikami studiów doktoranckich opinię taką może sporządzić promotor pracy magisterskiej);
  • 5. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
 • II. W razie większej liczby zgłoszeń w ramach rekrutacji, mogą zostać Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem Programu.
Zapraszamy do składania aplikacji!