Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE NA WPAE!

Adam Kaczyński - 29 Lipiec, 2021 - 05:44
   
  Zmiany, które nastąpiły po transformacji ustrojowej w wielu dziedzinach polskiej gospodarki oraz życiu społecznym, w powiązaniu z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej wymagają od absolwentów wyższych uczelni stałego uzupełniania swojego wykształcenia. Alternatywą w realizacji powyższych założeń mogą być proponowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Studia Podyplomowe. Dzięki temu, że Studia Podyplomowe na WPAE UWr są dostosowane do potrzeb kandydata, w istotny sposób mogą wpłynąć na wzrost jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kandydatów i nieustannie dostosowując się do wymogów i warunków rynku pracy oferujemy kilkadziesiąt kierunków Studiów Podyplomowych które prowadzone są na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Studia podyplomowe to bardzo ważny odcinek współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z otoczeniem prawno-gospodarczym. A z punktu widzenia studenta studia podyplomowe są doskonałym praktycznym uzupełnieniem wiedzy po studiach I czy II stopnia. Na WPAE mamy prawie 30 kierunków studiów podyplomowych, np. kryminalistyka, prawo podatkowe, studia podyplomowe przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, rola i zadania inspektora danych osobowych, studia podyplomowe stosowania prawa. Warto dodać, że kształcenie można rozpocząć już po studiach licencjackich. Co wyróżnia nasze studia? Wymiar praktyczny! Wykładowcami są osoby zatrudnione w różnych organach administracji publicznej, biznesmeni, praktycy! Wszystko po to, żeby dyplom tych studiów był dowodem, że absolwent posiada przede wszystkim praktyczne umiejętności! – mówi dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. Karol Kiczka.

Cała lista studiów podyplomowych, zasady rekrutacji, harmonogramy i opłaty znajdują się w naszym serwisie rekrutacyjnym! ➡️ https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Z serwisu rekrutacyjnego kandydaci bezpośrednio będą mogli wejść także do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów IRKA, gdzie będą mogli zarekrutować się na studia podyplomowe. Rekrutacja na te kierunki wciąż trwa i potrwa nawet do września. Wszelkie informacje o studiach podyplomowych znajdziecie także na specjalnej dedykowanej stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii: ➡️ www.podyplomowe.wpae.uni.wroc.pl

Obejrzyjcie koniecznie film ➡️ http://www.youtube.com/watch?v=T08JpZbGWAI

Treść pochodzi z artykułu https://uni.wroc.pl/zapraszamy-na-studia-podyplomowe-na-wpae/

#uniwroc #wpae #rekrutacjauniwroc